Ethische gedragscode SOS Coach

Introductie

We vinden het belangrijk dat coaches die aangesloten zijn bij de SOS-CoachClub ook werken volgens de ethische gedragscode. Natuurlijk ben je zelf verantwoordelijk voor de coaching die je biedt, maar we vinden het belangrijk om je daar op te wijzen. Graag bieden we in de SOS-CoachClub  een goede kwaliteit en daar hoort de ethische gedragscode ook bij, want deze gaat over professioneel handelen. Heeft je cliënt een klacht dan kan hij/zij zich beroepen op jouw eigen klachtenreglement. Shit or Shine staat hier buiten.

Graag delen we met jou de belangrijke kenmerken van professioneel en ethisch handelen. Dat zijn respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Deze ethische gedragscode is samengevat weergegeven, doordat je als erkend coach je je al commit aan deze ethische gedragscode via je opleiding of beroepsvereniging.

Respect

Een coach behandelt iedereen met respect, integriteit en vanuit het gelijkwaardigheid. Dat betekent dat een coach onpartijdig is, niet discrimineert en niemand uitsluit op gronden van geslacht, ras, geaardheid of op andere gronden. Een coach houdt rekening met de levenswijze en levensovertuigingen van de cliënt en richt zich op de hulpvraag. Der relatie is puur professioneel.

Integriteit

Een coach bouwt een vertrouwensrelatie op met een cliënt en is in staat om deze in stand te houden. Betrouwbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid, rechtvaardigheid, het houden aan de regels van de wet, zijn hier belangrijk bij. Een cliënt voelt zich prettig tijdens de coachsessies en er wordt geen misbruik gemaakt van de situatie.

Verantwoordelijkheid

De cliënt staat centraal tijdens het coachen. Een coach neemt de verantwoordelijkheid voor de coachsessies en voelt zich daarbij gelijkgesteld aan de cliënt/cliënt. Het coachen vindt plaats vanuit een basis van gelijkwaardigheid. Toch ontstaat er in de coach-cliënt relatie een afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de cliënt. Een coach is zich hiervan bewust en zal op geen enkele manier het aan hem geschonken vertrouwen van de cliënt schaden.

Professionaliteit

Een coach is een beroep, een vak, een professie. En die professionaliteit daar verbind je je ook aan. Je houdt werk en prive gescheiden. Je neemt jezelf regelmatig onder de loep om het werk dat je levert te evalueren en te verbeteren. Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen, hebt contact met andere coaches en houd je vakgebied goed bij middels scholing en andere interventies. Een coach heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een andere vorm van dekking.

SOS-CoachClub, februari 2021